Česká televize, divize Zpravodajství, hledá nové spolupracovníky. Pokud vás tato nabídka zaujme a splňujete dané požadavky, neváhejte se přihlásit do výběrového řízení.

Co u nás budete dělat?

  • Vyhledávat témata
  • Dělat rešerše
  • Natáčet rozhovory
  • Spolupracovat s členy redakce na přípravě reportáží

A splňujete naše požadavky?

  • SŠ/ VŠ vzdělání
  • Angličtina na vysoké úrovni (plynně mluvící)
  • Nadšení a zájem o obor
  • Dobrá schopnost práce s textem
  • Schopnost spolupráce v týmu
  • Možnost pracovat od ledna 2017 přibližně 20 hodin týdně v Praze, a to po dobu alespoň jednoho roku