Česká televize, Redakce zpravodajství ve Zlíně, hledá nové spolupracovníky. Pokud se nebojíte stát před kamerou a chcete se s námi spolupodílet na tvorbě zpravodajství, neváhejte se přihlásit do výběrového řízení.

Náš redaktor zpravodajství .....

  • Vyhledává a zpracovává témata do zpravodajství ČT
  • Realizuje živé vstupy
  • Potkává se s řadou zajímavých osobností
  • Má možnost se vzdělávat v oblasti hlasové výchovy a v práci s obrazovými materiály
  • V případě, že budete úspěšní, nastoupíte cestu ke kariérnímu růstu

..... co k tomu potřebujete?

  • Alespoň minimální zkušenost s prací ve zpravodajských médiích
  • Komunikativnost, kulturu řeči a těla
  • Výbornou znalost mluvené a psané češtiny, stylistické dovednosti
  • Smysl pro spolupráci a chuť něco dokázat
  • Řidičský průkaz sk. B - aktivní řidič