Česká televize, úsek Strategie a rozvoj projektů, hledá nové spolupracovníky na pozici PROJEKTOVÝ MANAŽER PRO VÝVOJ WEBŮ-SENIOR. Máte zkušenost s řízením a metodikou vývoje webů a on-line aplikací, skvělé organizační schopnosti a pozitivní přístup k práci? Pokud vás tato nabídka zaujme a splňujete dané požadavky, neváhejte se přihlásit do výběrového řízení.

Co u nás budete dělat?

  • Řídit projekty re-designu několika sekcí webu ČT
  • Sestavovat plán projektů, milníků, potřebných alokací a rolí a následné vedení analytické i realizační fáze
  • Zodpovídat za dodržení harmonogramu i kvality dodávek projektu

A splňujete naše požadavky?

  • Minimálně tříletá zkušenost s řízením a metodikou vývoje webů a on-line aplikací od fáze rané analýzy, přes návrh vhodného procesu a sekvence činností až po jejich management vedoucí k úspěšné realizaci
  • Praxe s agilním vývojem webových projektů a znalost metodiky
  • Přehled v kompetencích a potřebách jednotlivých profesí (produktový vlastník, UX designer, grafik, FE/BE developer…) i ve vývojových technologiích
  • Skvělé organizační schopnosti, komunikativnost a argumentační dovednosti, spolehlivost, kreativita, schopnost určovat priority, schopnost pracovat v týmu
  • Transparentnost - schopnost přiznat problémy a řešit jejich důsledky včas
  • Spolehlivost a pozitivní přístup k práci