Česká televize, divize Program, hledá nové spolupracovníky. Pokud vás tato nabídka zaujme a splňujete dané požadavky, neváhejte se přihlásit do výběrového řízení.

Co u nás budete dělat?

 • Aktivně spolupracovat na tvorbě programové dramaturgie, strategii nových formátů a sestavování vysílacího schématu v celkové koncepci vysílání ČT :D
 • Vytvářet celkovou strategii programu (včetně dramaturgického vyjádření k jednotlivým titulům na Programovou radu, čtení scénářů, schvalování off-line i on-line verzí apod.)
 • Participovat na programovém plánování, výrobním úkolu, tvorbě vysílacích schémat a jednotlivých schématových oken (plnění tituly - premiéry, reprízy) dle daného žánru
 • Monitorovat novinky na televizním trhu z oblasti tvorby pro děti
 • Vyhodnocovat odvysílané pořady z hlediska jejich sledovanosti a hodnotit kvalitativní parametry
 • Zajišťovat účast na vyvážené dramaturgii a strategii v cílových skupinách programu ČT :D

A splňujete naše požadavky?

 • VŠ humanitního směru (FAMU, DAMU, JAMU, UK apod. výhodou)
 • Uživatelská znalost práce na PC (zejména MS Office, Google Disk)
 • Alespoň základní znalost anglického jazyka
 • Všeobecný přehled v oblasti kultury, umění a společenských věd
 • Prokazatelný zájem o dětskou tvorbu
 • Osobní nasazení, flexibilita