Česká televize, design a vývoj Nová média, hledá nové spolupracovníky senior SOFTWAROVÉ ARCHITEKTY, kteří se nezaleknou tvořit rozsáhlá nejen webová řešení. Naše systémy jsou napojené na množství datových zdrojů a s návštěvností, která čítá desetitisíce paralelních requestů. Potřebujeme senior i junior programátory, ale také architekta. Záleží nám na použitých technologiích, logice a odolnosti struktury, precizním objektovém návrhu a bezpečnosti. K vývoji máme svoji vlastní webovou farmu a tým schopných kolegů a DevOps filozofii.

Co u nás budete dělat?

  • Budeš pracovat v otevřeném prostředí, kde si budeš moci prosadit tvůj názor na věc a které podpoří tvou kreativitu a osobní i profesní rozvoj.
  • Budeš navrhovat komponenty našich systémů a propojení mezi nimi. Neděláme klasický webový vývoj. Současné monolity už nechceme dále škálovat, proto budujeme novou 100% microservices architekturu postavenou na Kubernetes. 0% dědění kódu.

A naše požadavky?

  • Zkušenost s návrhem a vývojem moderní sw architektury, výhodou bude i předchozí zkušenost s dnes již klasickými MVC frameworky a daty v objektových databázích. Produkci máme dnes ještě ve vlastním cloudu založeném na Dockeru a Kubernetes.
  • Měl bys bezpečně ovládat klasické webové technologie jako třeba PHP/Python/NodeJS, MySQL, MongoDB a Symfony. Naším trendem jsou Elastic, PAI-Platform, GraphQL, Mongo, Redis, Apache Kafka, NATS, RabbitMQ, TypeScript, React, Mobx, React Native nebo NativeScript a další nástroje pro vývoj zejména front-end části multimediálních webových aplikací.
  • Měl by ses cítit v objektovém programování jako doma, vyznat se v návrhových vzorech a mít zkušenosti s architekturou microservices. Měl bys vědět, jak postavit a vyladit softwarovou architekturu tak, aby zvládla souběžně obsloužit desítky tisíc lidí. Bez znalosti nástrojů pro kešování se u nás neobejdeš.
  • Hledáme spolupracovníka, který je týmový, spolehlivý, organizovaný a na prvním místě je pro něj dobře udržovatelný, efektivní a přehledný zdrojový kód. Integrální součástí našich řešení je také jejich dokumentace a monitoring stability běhu a průběžné vyhodnocování výkonu.
  • #Python, #NodeJS, #PHP7, #React, #React/Typescript, #MySQL, #MongoDB, #Elasticsearch, #JS, #Redis, #RabbitMQ, #Symfony, #Microservices, #Kafka.